Zasady

1. The European Cycling Challenge 2017 – ECC2017 odbywa się w terminie od 1go do 31go maja 2017.

2. Do wyzwania możesz dołączyć przed 31 maja.

3. Dołącz do Drużyny z Twojego miasta i przez cały miesiąc maj śledź swoje przejazdy rowerowe korzystając z darmowej aplikacji Naviki. Sprawdź punkt 9. by dowiedzieć jakie przejazdy są kwalifikowane.

4. Jeśli dołączysz do ECC2017 po 1 maja możesz wprowadzić ręcznie przejazdy rowerowe odbyte w poprzednich dniach.

5. Wszelkie rodzaje rowerów są dozwolone - własne lub wypożyczone, współdzielone, elektryczny, towarowe itp.

6. Wszelkie podróże odbyte przy użyciu roweru są kwalifikowane pod warunkiem, że rower jest użyty jako środek transportu. Dla przykładu podróże do/z szkoły lub pracy, na zakupy, do znajomych, do kina lub na basen.

7. Przejazdy o średniej prędkości większej niż 30 km/h ORAZ JEDNOCZEŚNIE o maksymalnej prędkości większej niż 45 km/h są niekwalifikowane do wyzwania, tym samym do tabeli wyników, pojawiają się jedynie w statystykach. To samo dotyczy przejazdów dłuższych niż 35 km.

8. Możesz dołączyć do Drużyny danego miasta jeśli w nim mieszkasz lub podróżujesz do/z/przez miasto.

9. W zakładce "Tablica wyników" będą zliczane tylko km z części przejazdu odbytego wewnątrz granic administracyjnych miasta. W zakładce "Statystyki" będą zliczane wszystkie km z każdego przejazdu rowerowego odbytego w maju.

10. Można dołączyć jedynie do jednej Miejskiej Drużyny.

11. Można dołączyć do jednej grupy z każdej kategorii (Zakład pracy, szkoły, inne)

12.Jedynymi dwoma oficjalnymi tablicami wyników są: „Głowna Tabela Wyników” oraz „Najbardziej rowerowe miasto”. Wszystkie pozostałe mają charakter jedynie statystyczny.

13. Przejazdy podczas treningów sportowych są niekwalifikowane.

14. Niedopuszczalne jest dzielenie przejazdów na kilka części.

15. Jeśli nie posiadasz smartfona możesz ręcznie wprowadzać swoje przejazdy rowerowe. Jednakże, ręcznie można wprowadzić jedynie 6 przejazdów rowerowych (15 km max) dziennie.

Gdy tylko masz okazję to rejestruj swoje przejazdy przy pomocy GPS.

W celu zapewnienia przebiegu kampanii European Cycling Challenge zgodnie z zasadami fair play, koordynatorzy ECC mogą również sprawdzać przejazdy uczestników. Koordynatorzy ECC zastrzegają sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg nich (koordynatorów ECC) są fałszywe/nierealistyczne/wątpliwe.